Backgammon online

Backgammon Termen - Wat zijn de belangrijke termen in backgammon?

 
Lijst met basistermen die belangrijk zijn voor Backgammon. Onderverdeeld in 5 categorien.
 

Bar
De bar is het gebied in het midden van het bord, die het bord in tweeën deelt. Schijven die zijn gepakt of ‘geslagen’ worden op de Bar geplaatst totdat een succesvolle dobbelsteen de schijf weer terugplaatst in het Thuisgebied van de tegenstander.

Verdubbelingsdobbelsteen
De verdubbelingsdobbelsteen is een manier om de punten te verdubbelen van de eventuele winnaar van die ronde. In MoneyPlay games verhoogt deze verdubbeldobbel de inzet. In MatchPlay games verhoogt deze de snelheid waarmee de doelscore wordt bereikt De verdubbeldobbel kan 2, 4, 8, 16, 32, of 64 zijn, op elk willekeurig moment tijdens alle games, met uitzondering van Single-point MatchPlay games, waar de verdubbeldobbel is uitgeschakeld.

Thuisveld
Het gebied van het bord dat posities 1 tm 6 bevat, waarin een speler al zijn schijven moet plaatsen om te kunnen beginnen met het wegpakken van de stenen.

Schijven
Elke speler heeft 15 gelijkgekleurde schijven om over het bord te verplaatsen.

Uithalen
Als al je schijven in je Thuisveld staan, kun je beginnen met het uithalen van je schijven van het bord.

Een positie sluiten
Als je twee of meer van je schijven op één positie plaatst, sluit je deze af voor je tegenstander. Dit heet ook wel een positie maken, of een positie beheren.

Afsluiten
Een speler sluit het bord af, wanneer elke van de zes posities binnen het Thuisgebied van het bord twee of meer schijven heeft, en de tegenstander met een schijf op de Bar niet terug kan komen op het bord.

Overwinning
Een eenvoudige overwinning is slechts één punt waard voor de winnaar. Deze wordt toegekend wanneer de speler al zijn schijven van het bord heeft gepakt, en de tegenstander tenminste één schijf van het bord heeft gepakt.

Gammon
Een Gammon-overwinning is twee punten waard voor de winnaar, en wordt toegekend wanneer de winnende speler alle schijven uit het bord heeft gehaald, terwijl de tegenstander nog geen enkele schijf van het bord heeft gehaald.

Backgammon.
Een Backgammonoverwinning kent drie punten toe aan de winnaar. Je hebt een Backgammon wanneer de verliezende speler niet alleen geen enkele schijf uit het bord heeft kunnen halen, maar ook nog eens een of meer schijven in het Thuisveld van zijn tegenstander heeft liggen, of in het midden van het bord.

Blok
Punt dat bezet is door twee of meer van je schijven.

Anker (anchor)
Dit is het punt binnen het Thuisveld van je tegenstander; dat bezet is door twee of meer van je schijven.

Blokkade (Blockade)
Een groep posities, elk bezet door twee of meer schijven van dezelfde speler, bedoeld om de voortgang van de tegenstander te hinderen.

Prime
Ideale blokkade, een blokkade van 6, onmogelijk voor de tegenstander om langs te komen.

Laatste man
De achterste schijf van een speler, het verst verwijderd van het Thuisveld van de speler.

Posities
Dit zijn de 24 posities op het bord, waarop de schijven zich bevinden. Er staan getallen onder elke positie. Hoe hoger het getal, des te verder de positie van je Thuisgebied is. Posities worden vaak points genoemd.

Pip-Count
Voor elke speler wordt een pip-count weergegeven tijdens de game. Dit getal vertegenwoordigt voor elke speler het aantal zetten dat nodig is om alle schijven van het bord te pakken. Een speler met een lagere Pip-count ligt doorgaans voor in de game.

Shot
Een speler heeft één of meer ‘shots’ ten opzichte van de schijven van de tegenstander, als deze blootgesteld liggen op een positie. Een schijf kan met succes worden gepakt of geraakt, en in de Bar worden geplaatst, wanneer een shot succesvol is.

Hit
De schijf van een speler kan worden gepakt of geraakt tijdens een game. Als dit gebeurt, heet dit een hit, en wordt de schijf op de Bar geplaatst.

Crawford Regel
In MatchPlay games van 3 of 7 punten, wanneer één van beide spelers één punt verwijderd is van het winnen van de wedstrijd, dan wordt de game gespeeld zonder de verdubbelingsdobbelsteen. Dit heet de Crawford Game.

Spelersstatus
Elke speler van Backgammon heeft een status. Dit is een getal, gekoppeld aan elke speler, gebaseerd op de staat van dienst van die speler ten opzichte van andere spelers. Elke speler start met een status van 1500, die zal stijgen of dalen, afhankelijk van de status van die speler. Een speler met een hoge status toont aan dat deze speler meer vaardigheden bezit. De toe en afname van de status hangt af van de relatieve vaardigheden van de tegenstander. De status van een nieuwe speler, zal snel stijgen als hij tegenstanders verslaat met een veel hogere status. Omgekeerd, zal de status slechts een klein beetje afnemen als de speler verslagen wordt door een tegenstander met dezelfe status. Afhankelijk van de server waar je backgammon speelt zal deze status wel of niet te zien zijn voor je tegenstanders.

 

Tip:

 
< Terug naar de Index
 

2007 backgammononline.nl, all rights reserved